Algemene voorwaarden

Privacyverklaring 15 mei 2018

DEKKER ANTIQUAIRS, gevestigd aan de Spiegelgracht 9, 1017 JP Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.dekkerantiquairs.nl
Prinsengracht 9,
1017 JP Amsterdam

+31 (0)20 233 2006

Persoonsgegevens die DEKKER ANTIQUAIRS verwerkt
DEKKER ANTIQUAIRS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die DEKKER ANTIQUAIRS verwerkt:
- Bedrijf of instelling
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres- Internetadres
- Basale gegevens over geanonimiseerde activiteiten op onze website zoals welke pagina’s worden bezocht en hoe vaak deze worden bezocht.
- Internetbrowser en apparaat type- Doelen op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken

Voor welke doelen DEKKER ANTIQUAIRS uw persoonsgegevens verwerkt
- Het afhandelen van betalingen;- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- DEKKER ANTIQUAIRS verwerkt persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor de belastingaangifte.

Hoe lang we bewaren persoonsgegevens
DEKKER ANTIQUAIRS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de gegevens zeven jaar zoals verplicht door de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
DEKKER ANTIQUAIRS verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals de Belastingdienst.

Cookies en vergelijkbare technieken, die we gebruiken
DEKKER ANTIQUAIRS gebruikt geen technische en functionele cookies die inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee de website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DEKKER ANTIQUAIRS en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij DEKKER ANTIQUAIRS een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dekkerantiquairs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. DEKKER ANTIQUAIRS wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
DEKKER ANTIQUAIRS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Romartina Dekker via info@dekkerantiquairs.nl.

Google Analytics
Dekkerantiquairs.nl makes full use of Google Analytics, a web analytics service provided by Google Inc ("Google").
Google Analytics uses "cookies" (text files placed on your computer) to the website operator to help analyze how the site is used. The generated information about your use of the website (including your IP address) is transmitted to them by Google and stored on servers in the United States.
Google uses this information to track how you use the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may use this information to third parties where Google do so by law or where such third parties process the information on Googles behalf. Google will not associate your IP address with other data held by Google.
You can reject cookies in your browser to select the appropriate settings. Please note, however, that in the case you choose not to accept cookies you might not be able to benefit from all the sites benefits. By using this site, you consent to the processing of data by Google in the manner and for the purposes set out above.

Lees hier onze aangepast Privacy Policy Sluiten