Stempel met wapenzegel

Land:  Nederland
Periode:  18de eeuw

Zilveren stempel met wapenzegel; Snellen

Beschrijving van het wapen: In groen twee lopende zilveren windhonden, goud gehalsband, boven elkaar geplaatst. Helmteken: een uitkomende windhond van het schild. Dekkleden zilver en groen (zie Nederland’s Patriciaat nr 14) Dit wapen is ook dat van het hier beschreven stempel, zij het dat hier geen kleuren worden aangeduid. De stijl waarin het stempel is uitgevoerd (overgang van renaissance naar Barok) doet vermoeden dat het gemaakt is rond het midden van de 17e eeuw. Met name de weelderige dekkleden sterken dit vermoeden. Rond die tijd vervulden verschillende leden van het geslacht Snellen belangrijke maatschappelijke functies als burgemeester, schepen, schout, drossaard etc. Eén van hen was Mr. Pieter Snellen, geboren Oosterhout, Huize Spijtenburg, 4 nov. 1635 en gedoopt te Ginneken op dezelfde dag, als zoon van Mr. Willem Snellen (1599 ' 1677), burgem. en schepen van Breda, en Catharina Verhoeven. Pieter Snellen was drossaard van Oosterhout; hij is te Oosterhout overleden op 23 nov. 1693 en vervolgens begraven in Breda. Hij trouwde te Moercapelle 24 juni 1668 met Anna Hennequin, geb. 25 dec. 1649, gedoopt Rotterdam 1 jan 1650, overleden Rotterdam 1742, begr. Breda, dochter van Jean Hennequin en Catharina van de Graeff. Het is overigens niet onmogelijk dat het stempel heeft toebehoord aan de vader van Pieter, Willem Snellen, of aan zijn oudste broer, Jan Snellen (1630 ' 1691), die Schout-bij-nacht was en die overleed aan boord van “De Zeven Provinciën”. De reden waarom de voorkeur wordt gegeven aan Pieter is dat er bij de Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie een schilderij is geregistreerd (145444-IB 58470) met een lijst waarop het wapen Snellen is afgebeeld. Deze afbeelding vertoont grote gelijkenis met dat van het stempel.   


Prijs:      €750,-
Ref nummer:  3834
Status:  Te koopspacer

Lees hier onze aangepast Privacy Policy Sluiten