Stempel met wapenzegel

Land:  Nederland
Periode:  18de eeuw

Stempel met wapen-zegel; Reddingius Nederland, 18e eeuw


Beschrijving van het wapen van de familie Reddingius: In zilver een blauwe keper vergezeld van drie blauwe weerhaken. Helmteken: een blauwe weerhaak (tussen een vlucht). Dekkleden: blauw en zilver. In Ned. Patriciaat nr. 30 is de vlucht niet vermeld. Op het beschreven stempel zijn geen kleuren aangeduid. Alle beschikbare beschrijvingen (Ten Houte de lange, CBG) zijn afgeleid van de wapenbeschrijving en -tekening in Nederland’s Patriciaat. Bij J.B. Rietstap (Armorial Général) en A.A. Vorsterman van Oijen (Stam- en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën) is de familie Reddingius niet opgenomen. 
De oudst bekende stamvader van het geslacht is ds. Judocus Reddingius die in 1566 op het landgoed Reddingshove bij Hamm in Westfalen werd geboren. Hij was rector van de Latijnse school te Haselünne (Hann.) en predikant te Oostermeer en Eestrum. Hij overleed in 1642. Hij huwde driemaal. Uit zijn derde huwelijk (Dokkum 19 nov. 1625 met Syke Wybes (uit Dokkum afkomstig; overleden te Oosterlittens 16 jan. 1670) zijn nazaten bekend. Veel van de nazaten werden net als de stamvader predikant. In later tijd gingen veel leden van het geslacht Reddingius andersoortige functies als arts, burgemeester, gemeentesecretaris of wijnhandelaar. In 2007 waren er nog 80 naamdragers Reddingius bekend, verspreid over het gehele land.


Prijs:      €950,-
Ref nummer:  3836
Status:  Te koopspacer

Lees hier onze aangepast Privacy Policy Sluiten