Stempel met wapenzegel

Stempel met wapenzegel

Ongesigneerd

Stempel met wapenzegel van het geslacht Nedermeyer van Rosenthal (of Bosch van Rosenthal) Nederland
Afm.: Zegel: 27x22mm

De oudst bekende Rosenthal is ene Caspar, in 1581 burger van Wesel. Bij diploma van keizer Joseph II van 4 febr. 1788 werd een aantal nakomelingen van Caspar verheven in de Rijksridderstand met de titel “Edler von”.
Bij KB van 21 sept. 1834 nr. 7 werd Mr. Johan Theodoor Hendrik Nedermeijer van Rosenthal ingelijfd bij de Nederlandse Adel. Bij KB dd 27 febr. 1843 nr 75 geschiedde hetzelfde voor Lodewijk Hendrik Nicolaas Bosch van Rosenthal. Beide kregen de titel van Ridder voor alle wettige mannelijke nakomelingen. De vrouwelijke nakomelingen voerden de titel Jonkvrouw.
De tak Nedermeijer van Rosenthal is sinds 1939 uitgestorven in de mannelijke lijn. Van de tak Bosch van Rosenthal is tot op de dag van vandaag een ruim aantal nakomelingen bekend.

Uit het huwelijk van Mr. Hans Heinrich Conrad des H.R. Rijksridder en Edler von Rosenthal, geb. Weissenfels 22 juli 1762 later schepen van Culemborg en van 1792 ' 1797 schout van het gemeene land van Culemborg, overl. Maastricht 8 juni 1822; hij trouwde te Culemborg 23 jan. 1791 met Louisa Anna Bosch, geb. aldaar 23 juli 1772 en overleden Zutphen 7 febr. 1830, dochter van Mr. Hannibal Theodorus Bosch en Catharina Maria Nedermeijer ontstonden drie takken: Nedermeijer van Rosenthal, Bosch van Rosenthal en Ziegenhirt van Rosenthal.
De beide in de Nederlandse adelstand ingelijfde nakomelingen hebben de namen van hun moeder resp. grootmoeder voor hun naam gevoegd, Bosch en Nedermeijer.
De derde zoon van het echtpaar Jan Hendrik Albert Ziegenhirt van Rosenthal was de stamvader van de tak Ziegenhirt van Rosenthal. Deze tak die in 1937 in de mannelijke lijn is uitgestorven, is nooit in de Nederlandse adel ingelijfd.

Beide adellijke takken voerden een identiek wapen dat als volgt beschreven wordt:
Gevierendeeld; I en IV effen zilver; II en III in goud een zwarte adelaar, rood getongd, die in het derde kwartier omgewend; over alles heen een goud omboorde blauwe schuinbalk, beladen met een gouden leeuw gaande in de richting van de balk, rood getongd, houdende met beide voorpoten een rode natuurlijke roos, groen gebladerd en gesteeld; het schild goud omboord. Twee helmen; twee kronen van drie bladeren en twee parels; dekkleden: rechts zwart en goud, links blauw en goud; helmteken: rechts de adelaar van het tweede kwartier, links de leeuw met de roos van de schuinbalk, uitkomend.

Deze wapenbeschrijving past volledig bij het wapen van het beschreven stempel.
De vroegere Duitse leden van het geslacht Rosenthal voerden een afwijkend wapen dat wel enige gelijkenis vertoonde met het wapen op het beschreven stempel, d.w.z. een wapen zonder de adelaars maar wel met de blauwe schuinbalk beladen met de leeuw . Daarom moet de oorspronkelijke eigenaar gezocht worden onder de in Nederland geadelde leden van het geslacht: dus Nedermeijer van Rosenthal of Bosch van Rosenthal. Het meest waarschijnlijk is dan de uitgestorven tak Nedermeijer. Juist bij uitgestorven geslachten ziet men dat er vervreemding plaatsvindt met betrekking tot vooroudermemorabilia. Gezien de vorm van het schild is dan het meest waarschijnlijk dat de oorspronkelijke eigenaar is geweest: Mr. Johan Theodoor Hendrik Nedermeijer ridder van Rosenthal (zie afbeelding hieronder), geb. Culemborg 27 maart 1792, lid 2e kamer der Staten-Generaal, minister van Justitie, overleden Den Haag 31 jan. 1857, die op 28 aug. 1823 in het huwelijk trad met Jeanette Wilhelmina barones van Eck, geb. Arnhem 23 juni 1802 overleden Den Haag 9 juni 1851, dochter van Samuel baron van Eck, heer van Overbeek en Nergena en Jacoba Louisa van Lynden.

Type:    Objets d'Art
Land:    Nederland
Periode:    1750 - 1900
Ref nummer:    3855
Status:    Verkocht

Kunt u niet vinden waarnaar u op zoek bent?

Zoekt u iets bijzonders om cadeau te geven of voor uw eigen verzameling? Laat het ons weten via het contactformulier, dan houden we u op de hoogte wanneer we iets voor u hebben.

  • Onderwerp:
  • Naam:
  • E-mailadres:
  • Beschrijving:
  • Hoeveel is negen min drie

Wij maken gebruik van cookies. Accepteren Weigeren